Se hela vårt sortiment av primära antikroppar för däggdjurs- och icke - däggdjurs proteiner.
View our standard lab chemicals including Buffers, Stains, Dyes & Probes and much more.
Titta Vi erbjuder ett stort sortiment av laboratoriematerial för alla dina forskningsbehov. Titta
VIEW siRNAs VIEW CRISPRs View our siRNAs, shRNA Plasmids and shRNA Lentiviral Particles as well as CRISPR/Cas9 Knockout and CRISPR Double Nickase plasmids. VIEW siRNAs VIEW CRISPRs